Elżbieta Jedlecka Wójt Gminy Wądroże Wielkie spotkała się z mł. insp. Adamem Jackiem Pilchem Komendantem Powiatowym Policji w Jaworze oraz z I Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Jaworze podinsp. Robertem Brożyną.
Rozmowa dotyczyła kluczowych kwestii związanych z bezpieczeństwem Gminy Wądroże Wielkie. Wspólnie omówiono plany i działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa publicznego oraz współpracę między naszą gminą a lokalną policją.
Dzięki wzajemnej komunikacji i zrozumieniu możemy skuteczniej reagować na potrzeby naszych mieszkańców i wspólnie budować bezpieczne i przyjazne miejsce do życia.