Tematem rozmów były sprawy dotyczące wydatkowania gminnych środków budżetowych w ramach funduszu sołeckiego. Czyli środków publicznych, które są do dyspozycji Mieszkańców, a zarządza nimi Sołtys wsi jako organ pomocniczy wójta.
W trakcie spotkania, skarbnik gminy wyjaśnił kwestie podejmowania przez Zebrania Wiejskie uchwał dotyczące wydatków i ich realizacji, by były zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
Zgodnie z ustawą o finansach publicznych wydatkowanie środków publicznych musi być celowe i oszczędne, poprzedzone rozpoznaniem rynku.
W trakcie spotkania poruszyliśmy również sprawę sposobu przekazywania zakupionych z budżetu gminy w ramach funduszu sołeckiego materiałów na rzecz gminnych jednostek, Ochotniczych Straży Pożarnych i stowarzyszeń.
Dziękujemy sołtysom za liczny udział w spotkaniu i konstruktywną dyskusję ❤️