Wyciąg z ogłoszenia Wójta Gminy Wądroże Wielkie

o II publicznym przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym nr 348 o ogólnej powierzchni 1,4800 ha, położonej w miejscowości Wądroże Wielkie gmina Wądroże Wielkie, dla której Sąd Rejonowy w Jaworze prowadzi księgę wieczystą Nr LE1J/00012099/1.

Działka jest niezabudowana, płaska o regularnym kształcie, lekko pofałdowana. Przy granicy działki przebiega rurociąg ciśnieniowy kanalizacji sanitarnej oraz wodociąg. Działka położona jest przy drodze gminnej
Nr 107386 D, 1,5 km do węzła autostrady A-4.”Wądroże”.

Nieruchomość wolna jest od wszelkich długów i obciążeń

Cena wywoławcza brutto wynosi 2 132 820 zł,

Wadium: 200 000 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 22 listopada 2022 r. o godz. 10 00 w siedzibie Urzędu Gminy w Wądrożu Wielkim 64, pok. nr 1.

Pełna treść ogłoszenia o przetargu została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.wadrozewielkie.pl oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wądrożu Wielkim 64

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać u organizatora przetargu osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu 76 887 43 23 wew.6.

WÓJT GMINY
mgr Elżbieta Jedlecka