Pozyskaliśmy środki na utrzymanie i rewitalizację urządzeń melioracyjnych w miejscowości Kosiska.
W ramach pozyskanych środków, powiększonych o finanse z budżetu gminy przeprowadzone będą niezbędne prace na rowie melioracyjnym.
To kolejne zadanie zgłaszane podczas spotkań z mieszkańcami, które zostanie zrealizowane. – Elżbieta Jedlecka Wójt Gminy Wądroże Wielkie