Wakacje to czas wypoczynku dla dzieci, ale to także czas na przygotowania budynków oświatowych na kolejny rok szkolny.
W Szkole Podstawowej w Budziszowie Wielkim obecnie trwają prace na korytarzach szkolnych. 👏
Celem poprawy bezpieczeństwa uczniów i estetyki placówki, stare i zużyte płytki podłogowe zostaną wymienione na nowoczesną wykładzinę homogeniczną. Remont finansowany jest z budżetu Gminy Wądroże Wielkie, a jego wartość to blisko 5⃣0⃣ tys. zł !!
Kolejnym planowanym przedsięwzięciem o wartości 100 tys. zł jest remont i doposażenie bloku żywieniowego.
O postępie prac poinformujemy niebawem
Cieszymy się, że uczniowie po powrocie z wakacji zastaną szkołę w nowym wydaniu. 😉