Wójt Gminy Wądroże Wielkie informuje, że w dniu 01 sierpnia 2021 r. (niedziela) zgodnie z Zarządzeniem Nr 274 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wczesnego ostrzegania na terenie województwa dolnośląskiego.
Uruchomienie syren przeprowadzone zostanie w celu sprawdzenia ich sprawności i zdolności do działania, na potrzeby ochrony ludności w różnych sytuacjach zagrożeń.
Będzie jednocześnie upamiętnieniem 77 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.
Sposób przekazania sygnału: godz. 17:00 „OGŁOSZENIE ALARMU” – modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut.