Wójt Gminy Wądroże Wielkie Elżbieta Jedlecka wraz ze Skarbnikiem Gminy Dariuszem Suboczem, podpisała umowy na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2023 r.
Do otwartego konkursu ofert przystąpiły dwa kluby sportowe z terenu naszej gminy. Komisja dokonała analizy i oceny ofert na „Organizację przygotowań i udział w lokalnych i ponadlokalnych imprezach sportowych w piłce nożnej wraz z utrzymaniem bazy sportowej”.
  • Akademia Młodego Piłkarza Budziszów Wielki otrzymała dotację z budżetu gminy w wysokości 39.750,00 zł,
  • Rodło Granowice otrzymało dotację z budżetu gminy w wysokości 35.250,00 zł.
Serdecznie gratulujemy przedstawicielom obu klubów piłkarskich.