W dniu dzisiejszym na dziedzińcu Zamku Piastowskiego w Legnicy odbyła się uroczystość przekazania 4 nowoczesnych karetek dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy oraz specjalistycznych tabletów na ich wyposażenie ufundowanych przez lokalne samorządy. Wśród fundatorów jest również Gmina Wądroże Wielkie, którą reprezentował na tej uroczystości Skarbnik Gminy Wądroże Wielkie Pan Dariusz Subocz.
Udzielone przez Gminę Wadroze Wielkie wsparcie jest wyrazem naszej wdzięczności i szacunku dla ciężkiej pracy, jaką wykonują zespoły ratownicze 🚑🌷❤