Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A A wersja dla niedowidzących


Dane teleadresowe

Urząd Gminy Wądroże Wielkie

Wądroże Wielkie 64
59-430 Wądroże Wielkie
tel.: +48 (76) 887 43 23
fax: +48 (76) 887 43 25
e-mail: urzad@wadrozewielkie.pl

Godziny pracy Urzędu:

Poniedziałek: 7:00 - 17:00
Wtorek - Piątek 7:30 - 15:00

Kasa Urzędu:

Kasa w Urzędzie Gminy została zlikwidowana, płatności przyjmowane są tylko kartą płatniczą.

Wójt Gminy przyjmuje interesantów:

Poniedziałek 15:00 - 17:00
(II piętro, pok. nr 17)

Nieodpłatna pomoc prawna:

w każdy poniedziałek od godz. 15.00 do godz. 19.00

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów:

Poniedziałek 14:00 - 16:00
(II piętro, pok. nr 14)

Konto bankowe (obowiązuje od 01.07.2018)

Bank Spółdzielczy w Mściwojowie
83 8647 1020 0215 0840 2000 0001

Na podane konto można dokonywać wpłat z następujących tytułów:

 • podatki: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych;
 • opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 • czynsze: najem, dzierżawa;
 • opłaty: skarbowa, za zajęcie pasa drogowego, eksploatacyjna;
 • wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu;
 • wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste;
 • grzywny i inne kary pieniężne;
 • wynajem świetlic;
 • należność ze sprzedaży gruntów i użytków rolnych;
 • należność ze sprzedaży nieruchomości;
 • inne dochody gminy: za udział w budowie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.

Terminy płatności opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi:

 • do dnia 15 - go miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy opłata (np. za m-c styczeń do dnia 15.02.)
   URZĄD GMINY - 1

  Bezpieczeństwo i Zarządzanie Kryzysowe

  GMINNE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
  Urząd Gminy Wądroże Wielkie 64, 59-430 Wądroże Wielkie
  Telefon w godzinach pracy: 76 887 43 23 wew. 1
  Telefon po godzinach pracy: 601 841 874
  Fax. /całodobowo/: 76 887 43 25
  e-mail: urzad@wadrozewielkie.pl

  TELEFONY ALARMOWE
  112 - Telefon Ratunkowy
  999 - Pogotowie Ratunkowe
  998 - Straż Pożarna
  997 - Policja
  994 - Pogotowie Wodno - Kanalizacyjne
  993 - Pogotowie Ciepłownicze
  992 - Pogotowie Gazowe
  991 - Pogotowie Energetyczne

   Telefony alarmowe

   W sprawach awarii na sieci wodnej i kanalizacyjnej oraz zgłoszenia dotyczące bezdomnych zwierząt przyjmowane są całodobowo pod numerami telefonów:

   • 507 952 183

   Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego

   Telefon w godzinach pracy: 76 887 43 23 wew. 1
   Telefon po godzinach pracy: 601 841 874


   Dzielnicowy

   asp. szt. Krzysztof Kos
   Telefon służbowy: (76) 726 22 27 kom. 514 971 207
   Jednostka: KPP Jawor

     URZĄD GMINY - 1


    Prezentacja filmowa Gminy Wądroże Wielkie

    Oferta investycyjna


    ilość odwiedzin: 2931557, dzisiaj: 1643

    Urząd Gminy Wądroże Wielkie

    Wądroże Wielkie 64
    59-430 Wądroże Wielkie

    tel.: +48 (76) 887 43 23
    fax: +48 (76) 887 43 25

    e-mail: urzad@wadrozewielkie.pl

    Urząd Gminy czynny jest
    poniedziałek 07:00-17:00
    wtorek - piątek 07:30-15:00

    NIP Urząd Gminy Wądroże Wielkie:  695-10-01-309
    REGON Urząd Gminy Wądroże Wielkie: 000548436

    NIP Gminy Wądroże Wielkie:  695-14-00-825
    REGON Gminy Wądroże Wielkie:  390647430

    Numery rachunku bankowego
    Bank Spółdzielczy w Jaworze

    83 8647 1020 0215 0840 2000 0001  
    Projekt dofinansowany ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.