Awaria magistrali wodociągowej w miejscowości Mikołajowice.
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Legnickie Pole Sp. z o.o. informuje, iż w związku z awarią na sieci przesyłowej wodociągowej 0315 w miejscowości Mikołajowice, nastąpi przerwa w dostawie wody w dniu 12.08.2022 r. od godziny 7:00. Prosimy o zabezpieczenie wody do picia i na potrzeby bytowo – gospodarcze.