Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że został wydłużony termin na składanie wniosków o refundację w ramach działań: „Zakup pszczół” oraz „Zakup sprzętu pszczelarskiego” w roku pszczelarskim 2022 w ramach mechanizmu „Wsparcie rynku produktów pszczelich”. Wnioski o refundację należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 sierpnia 2022 r. Niemniej jednak wydatki kwalifikujące się do refundacji w ramach ww. działań muszą być poniesione w okresie do dnia 31 lipca 2022 r., zgodnie z art. 2 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1368.
Agencja zwraca się z prośbą o składanie do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wniosków o refundację na bieżąco, po skompletowaniu stosownej dokumentacji, w możliwie najkrótszym terminie.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, który realizuje mechanizm „Wsparcie rynku produktów pszczelich”.