VIII Dolnośląski Kongres Samorządowy Samorząd, Teraźniejszość Przyszłość organizowany przez Cezary Przybylski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego to miejsce, gdzie samorządowcy rozmawiają o sprawach ważnych i istotnych dla reprezentowanych gmin, powiatów województwa i kraju.
Wójt Gminy Elżbieta Jedlecka wraz z Sekretarzem Gminy Tomaszem Głąbickim reprezentowali Gmina Wądroże Wielkie w tym ważnym wydarzeniu, podczas którego omawiane były kwestie związane z uchodźcami na Dolnym Śląsku, sprawy dotyczące funduszy europejskich i perspektywy rozwoju naszego regionu, ale także dotknęli problemu służby zdrowia w naszym województwie.
Podczas kongresu przeprowadzono również szereg rozmów bezpośrednio związanych z rozwojem Gmina Wądroże Wielkie ❤️