Weźmy sprawy w swoje ręce, aby w gminie spisało się nas jak najwięcej !
👉Im więcej mieszkańców zostanie spisanych w gminie, tym więcej pieniędzy gmina ma szansę otrzymać.
👉Bardzo ważne jest, aby w każdej gminie spisało się jak najwięcej osób, szczególnie w gminach małych, bo tam algorytm przydziału subwencji finansowych (zawsze wg danych spisowych jako wyjściowych, uzupełnianych metodologią bilansową), jest liczony wg wskaźnika na 1 mieszkańca.
👉Czyli im więcej mieszkańców zostanie spisanych w gminie, tym więcej pieniędzy gmina ma szansę otrzymać.
👉Warto pamiętać, że za brak wzięcia udziału w spisie grozi kara grzywny.