Wójt Gminy Wądroże informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. 2022, poz. 2236), Gmina Wądroże Wielkie przystąpiła do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych.

W związku z powyższym, od 8 listopada 2022 r. mieszkańcy Gminy Wądroże Wielkie mogą składać wnioski o zakup węgla po preferowanej cenie.

Wnioski o zakup należy składać:

  • Osobiście – w Punkcie Obsługi Klienta – Urząd Gminy w Wądrożu Wielkim, Wądroże Wielkie 64 czynny: poniedziałek 800-1700 wtorek-piątek 730-1500
  • drogą elektroniczną – za pośrednictwem platformy ePUAP na adres: /urzadwadrozewielkie/skrytka;

Złożenie wniosku za pomocą ePUAP jest możliwe poprzez wysyłkę pisma ogólnego na skrzynkę ePUAP, gdzie załącznikiem będzie podpisany elektronicznie plik zawierający wypełniony wniosek o wypłatę dodatku węglowego:

Ilość paliwa stałego (węgla) dostępna dla jednego gospodarstwa domowego została określona w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw aktywów państwowych i wynosi:

  • w okresie do 31 grudnia 2022r. – 1,5 tony,
  • w okresie od 1 stycznia 2023r. – 1,5 tony,

Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego. Osoba wnioskująca o zakup preferencyjny składa pod odpowiedzialnością karną oświadczenie, że żaden członek gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny, nie nabyła paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022–2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości maksymalnej jaka wynika z przepisów ustawy. W przypadku dokonania takiego zakupu – zakup preferencyjny nie przysługuje.

Uwaga! Decyduje kolejność złożonych wniosków!  

 WZÓR WNIOSKU O PREFERENCYJNY ZAKUP WĘGLA

Chcesz kupić węgiel po preferencyjnej cenie ?   

  1. Złóż wniosek.
  2. Twój wniosek zostanie przekazany do weryfikacji do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej czy jesteś uprawniony jest do zakupu węgla na zasadach preferencyjnych.
  3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej poinformuje Cię czy spełniasz warunki zakupu paliwa stałego po preferencyjnej cenie.
  4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku udajesz się do Urzędu Gminy w Wądrożu Wielkim, dokonujesz płatności za węgiel.

Płatności możesz dokonać dokonać :

– kartą płatniczą – w Urzędzie Gminy
– przelewem na rachunek bankowy

            UWAGA ! Płatności gotówkowe nie są przyjmowane.

Z dowodem zapłaty udajesz się do składu węgla wskazanego przez Gminę. Tam przedstawiasz dokument zapłaty i otrzymujesz zakupiony węgiel.