Zgodnie z decyzją Radnych Gmina Wądroże Wielkie udzieli wsparcia finansowego jaworskiej policji z przeznaczeniem na poprawę stanu bezpieczeństwa – dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Jaworze
Dziś nasz urząd odwiedził Komendant Powiatowy Policji w Jaworze mł.insp. Artur Bujak Komendant Policji w Jaworze wraz ze swoim zastępcą mł. insp. Przemysławem Siwakiem, z którymi rozmawiałam min. o poprawie bezpieczeństwa na drogach naszej gminy.
Porozumienie poza Gmina Wądroże Wielkie parafowały również samorządy z terenu powiatu Jaworskiego – Miasto Jawor, Męcinka, Paszowice i Powiat Jaworski.
Samorządy wspólnie zadeklarowały dofinansowanie zakupu radiowozu w wysokości 50 %, pozostałe środki dołoży Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu.