Drugi tydzień wyborów Sołtysów i Rady Sołeckich w Gminie Wądroże Wielkie, kończymy w Budziszowie Małym, gdzie nowym Sołtysem została Kamila Wojsa – serdecznie gratulujemy!
Członkami Rady Sołeckiej zostali:
  • Jarosław Czupak,
  • Joanna Śnieg,
  • Dawid Zatłokiewicz,
  • Renata Bruchajzer,
  • Michał Czupak.
Serdecznie Wam gratuluję! Życzę Wam dużo wytrwałości oraz wielu sukcesów w realizacji powierzonych zadań. Niech Wasze działania przynoszą korzyści dla całej społeczności, a współpraca z mieszkańcami układa się harmonijnie i przynosi obopólne zadowolenie! – Elżbieta Jedlecka Wójt Gminy Wądroże Wielkie