Wyremontowaliśmy blisko 100 metrowy odcinek drogi wewnętrznej w Kosiskach. Droga prowadzi bezpośrednio do terenu rekreacyjno sportowego, które służy mieszkańcom wsi do organizacji wielu przedsięwzięć integracyjnych.
W ramach zadania wykonano korytowanie terenu wraz z niwelacją, utwardzeniem i zagęszczeniem nawierzchni mieszanką mineralną.
Całość remontu sfinansowano z budżetu gminy.