PREZENTACJE PRZEDSIĘWZIĘĆ GRUP ODNOWY WSI W 2020 R.
Obowiązujące obostrzenia związane z COVID-19 niestety spowodowały, że kolejna edycja Dni Odnowy Wsi nie może się odbyć w dotychczasowej formie.
Nie mniej jednak Sołtysi oraz Grupy Odnowy Wsi mają  możliwość przedstawienia swoich osiągnięć podjętych na rzecz swoich „Małych Ojczyzn” w formie prezentacji multimedialnych, w których mogą zaprezentować ogrom pracy włożonej przez mieszkańców sołectw w realizację założonych zadań i inicjatyw skierowanych na rzecz poprawy estetyki i jakości życia w poszczególnych miejscowościach.
Zapraszamy wszystkich do przygotowania i przesłania swoich prezentacji.

Dotychczas do Urzędu Gminy zostały dostarczone prezentacje z sołectw Budziszów Mały i Budziszów Wielki, które przedstawimy Państwu poniżej.

 

Zachęcamy pozostałe sołectwa, grupy odnowy wsi  do przedstawienia swoich działań i dokonań.
Nikola Trawicka