W ramach realizacji zadania finansowanego ze środków Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Wądroże Wielkie na rok 2022, zorganizowano zajęcia wakacyjne dla dzieci i młodzieży, których organizacją zajęło się sołectwo Budziszów Mały (sołtys Joanna Dojlida-Szwedo), sołectwo Bielany (sołtys Alicja Bartusiak), Stowarzyszenie Miłośnicy Budziszowa Wielkiego „Cichowodzianie” z Budziszowa Wielkiego oraz Grupę Nauczycieli z Wądroża Wielkiego (Katarzyna Dzikowicz-Pawluk).

Zajęcia te są doskonałą formą aktywnego spędzenia wolnego czasu podczas gier i zabaw prowadzonych przez organizatorów bez używek i innych wspomagaczy. Program zajęć z dziećmi jest bardzo atrakcyjny i przygotowany tak, aby każde dziecko mogło w nim znaleźć coś dla siebie. Odbywają się różnego rodzaju zajęcia, m.in.: artystyczno-kulinarne,  zmagania sportowe, wycieczki i wiele innych atrakcyjnych zajęć.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do Wądroża Wielkiego, Bielan i Budziszowa Wielkiego.

Powiedz „NIE” wakacyjnej nudzie!