Informacja

Urząd Stanu Cywilnego w Wądrożu Wielkim prosi o zgłaszanie par małżeńskich, które w minionych latach obchodziły Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego w celu odznaczania Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Odznaczenia za Długoletnie Pożycie Małżeńskie to odznaczenia nadawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej osobom, które przeżyły, co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim.

Procedura nadania tych odznaczeń inicjowana jest na podstawie Państwa zgłoszenia do Urzędu Stanu Cywilnego w Wądrożu Wielkim.

Podstawa prawna:

  1. 19, art. 31 ust. 4, art. 33 ust. 2a ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. 2020 r., poz. 138 t.j.)
  2. 2 ust. 2 i 3, §4 ust. 2, § 6 ust. 2, § 8 ust. 2 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. z 2004 r., nr 277, poz.2743 z późn. zm.)