Zawiadomienie sołtysa wsi Biernatki

o zebraniu wiejskim w dniu 8 lipca  2021 r. o godz. 19:00