Ogłoszenie w sprawie zwołania zebrania wiejskiego sołectwa Budziszów Mały