Ogłoszenie w sprawie zwołania zebrania wiejskiego sołectwa Mierczyce