Ogłoszenie w sprawie zwołania zebrania wiejskiego sołectwa Pawłowice Wielkie