Ogłoszenie w sprawie zwołania zebrania wiejskiego sołectwa Wądroże Małe