Strażacy z OSP Granowice na zawodach w Zębie oraz w Racocie reprezentowali i promowali Gmina Wądroże Wielkie ♥️

W dniu 14.08.2022 r. dwie drużyny OSP Granowice wzięły udział w zawodach sikawek konnych, które odbyły się w Zębie (woj. małopolskie) oraz w Racocie (woj. wielkopolskie).
Podczas XIV Międzynarodowych Małopolskich Zawodów Sikawek Konnych „Strażackie Śpasy” w Zębie naszą drużynę reprezentowali druhowie:
Borczyński Tomasz,
Kucewicz Konrad,
Kula Mariusz,
Lech Janusz,
Lech Rafał,
Podmokły Dariusz,
Skwark Piotr.
Nad zespołem czuwał kierownik drużyny – druh Jan Grygorcewicz.
Drużyna została nagrodzona pucharem Posła na Sejm RP Edwarda Siarki, jako jednostka, która miała do pokonania na zawody najwięcej kilometrów.
OSP Granowice zajęła także I miejsce w kategorii umundurowania historycznego oraz 8. w klasyfikacji ogólnej.
Druga drużyna zawodników z OSP Granowice była zawodach w miejscowości Racot♥️.
Reprezentanci naszej Gminy zawody zakończyli na ósmym miejscu 💪
Druga drużyna udała się do Racota na XVII Europejskie i XX Krajowe Zawody Sikawek Konnych. W zawodach wzięli udział druhowie:
Doros Karol,
Kmiecik Fabian,
Lech Wiktor,
Podmokły Paweł,
Skwark Przemysław,
Sztochel Artur,
Wójcik Kacper.
Kierownikiem drużyny był druh Marcin Tęcza.
Zawody zakończyli na miejscu ósmym. 🚒