🎼🎵Dziś młodzież ze Szkoła Podstawowa w Budziszowie Wielkim i Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Wądrożu Wielkim uczestniczyli w koncercie dotyczącym szeroko rozumianej profilaktyki uzależnień.
🎼🎵Koncert prowadzony w formie warsztatów słowno-muzycznych pt.: „Zło dobrem zwyciężaj” w wykonaniu multiinstrumentalisty Pana Krzysztofa Niedźwieckiego, który mówił o sprawach dotyczących konsekwencji podejmowanych decyzji przez młodych ludzi, zgubnych skutków uzależnienia od substancji psychoaktywnych💉.
👉 Przestrzegał i ukazywał negatywne konsekwencje wejścia na drogę uzależnienia. W interesujący sposób pokazał młodzieży w jaki sposób różnego rodzaju uzależnienia (alkohol, narkotyki, dopalacze, ale również cyber uzależnienie i hejt w sieci) mogą zniszczyć ludzkie życie. Jego wypowiedzi przeplatane były utworami muzycznymi.
♦️ Młodym ludziom zwrócił również uwagę na fakt, że jeśli ktoś już raz wszedł na drogę uzależnienia, musi uważać i pracować nad sobą, żeby na tą drogę nie wrócić, a wymaga to ogromnego wysiłku. Podczas spotkania poruszone zostały również kwestie poczucia własnej wartości, angażowania się w swoje zainteresowania i pasje, szacunku do rodziców i do siebie samych.
👉Celem koncertu była profilaktyka w dziedzinie uzależnień oraz kształtowanie zdrowego stylu życia, właściwego stosunku do otaczającego nas świata, określenie systemu wartości w kształtowaniu osobowości.
♦️Program był także, oprócz pełnienia roli służebnej wobec zagadnień profilaktyki uzależnień, wspaniałym wydarzeniem kulturalnym, ponieważ był realizowany w formie koncertu rockowego w Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Wądrożu Wielkim ♥️
Koncert odbył się dzięki realizacji zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Wądrożu Wielkim.♥️