Zasady selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PDF,100 KB)


Harmonogramy odbioru odpadów

Harmonogram odbioru odpadów 2021.01.01 – 2021.09.30 (PDF, 713 KB)