Na podstawie raportu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki (WFOŚiGW) we Wrocławiu. Na terenie Gminy Wądroże Wielkie  w programie Czyste Powietrze. Zostało złożonych 66 wniosków o dofinansowanie z programu, z czego zostało 48 podpisanych umów o dofinansowanie. Liczba zrealizowanych i zakończonych przedsięwzięci przez beneficjentów końcowych wynoś 22 wnioski. Łączna kwota dofinansowania zakończonych przedsięwzięć wyniosła 245 868,15 zł .