W związku z wystąpieniem na terenie gminy Wądroże Wielkie gradobicia, informujemy rolników, że istnieje możliwość składania wniosków dotyczących szacowania szkód w uprawach rolnych spowodowanych przez gradobicie.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

  1. Wniosek rolnika dotyczący oszacowania szkód w gospodarstwie rolnym.
  2. Oświadczenie nr 1 dla rolników nie posiadających własnej  dokumentacji
  3. Oświadczenie nr 2 dla rolników posiadających pełna dokumentację