HARMONOGRAM Radców prawnych i Adwokatów w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej przy ul. Wrocławskiej 26, 59-400 Jawor 2023- cały rok

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna miediacja na terenie powiatu jaworskiego w 2023 r.


Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. poz. 1255) osobom uprawnionym udzielana będzie przez adwokatów lub radców prawnych nieodpłatna pomoc prawna na terenie powiatu jaworskiego w następujących punktach:

Punkt nr 1 : Wądroże Wielkie nr 64 (Urząd Gminy w Wądrożu Wielkim) 
poniedziałek godz. 13:00 – 17:00 

Punkt nr 2 z siedzibą w Jaworze ul. Wrocławska nr 26 (Starostwo Powiatowe w Jaworze)
od poniedziałku do piątku  godz. 15:30 – 19:30

Punkt nr 3: Mściwojów nr 54 ( Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej)
wtorki godz. 16:30 – 20:30

Punkt 4: Paszowice nr 137a ( Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej)
środa godz. 13:00 – 17:20 

Punkt nr 5: Męcinka nr 85 (Budynek Biblioteki Gminnej)
czwartek godz. 14:00 – 18:20 

Punkt nr 6: Bolków, Rynek 13 (Siedziba Stowarzyszenia „Niezapominajka”) 
piątek
  godz. 13:00 – 17:20 

Rejestracja wizyt odbywa się telefonicznie do wszystkich punktów w powiecie jaworskim pod numerem: 76 72 90 100 w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Jaworze, osobiście w Kancelarii Starostwa, pokój nr. 2, przez stronę https://np.ms.gov.pl/  lub mailowo pod adresem : kancelaria@powiat-jawor.org.pl

W przypadające w harmonogramie dni ustawowo wolne od pracy ( w tym dni świąteczne) Punkt będzie nieczynny.


ℹ Nieodpłatna pomoc prawna – komunikat
Informujemy, że od dnia 24 maja 2021 r. zostają otwarte stacjonarne punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Jaworskiego.
📌Dla zachowania zasad bezpieczeństwa zarówno klientów, jak i prawników dyżurujących w punktach, aktualne pozostają wytyczne Głównej Inspekcji Sanitarnej.
▪️Każda osoba, która chce skorzystać z porady prawnej powinna umówić wizytę telefonicznie pod numerem
☎ 76 72 90 117 lub ☎ 76 72 90 100
▪️W punkcie porad prawnych powinna znajdować się 1 osoba korzystająca z porady, w uzasadnionych przypadkach prawnik może wyrazić zgodę na to, żeby w punkcie znajdowało się więcej osób (w szczególności dotyczy to osób towarzyszących osobom niepełnosprawnym).
▪️Osoba, która zostanie umówiona na poradę powinna przybyć do punktu na umówioną godzinę, w maseczce, a po wejściu do punktu zdezynfekować ręce płynem dezynfekującym (ewentualnie posiadać rękawiczki). Należy zachować odpowiedni dystans między klientem, a prawnikiem.
▪️Jeżeli klient nie jest pewny co do swojego stanu zdrowia (wykazuje objawy choroby typu kaszel, katar, gorączka), to powinien umówić się na wizytę w takim terminie, kiedy ma pewność, że jest zdrowy.