NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

Urzędu Gminy w Wądrożu Wielkim


Opłaty skarbowe

83 8647 1020 0215 0840 2000 0001


Indywidualne numery kont bankowych dla mieszkańców

Wójt Gminy Wądroże Wielkie informuje, że od dnia 01.01.2022 r. w Urzędzie Gminy w Wądrożu Wielkim wprowadzono System Identyfikacji Masowych Płatności z tytułu:

–  podatków,

–  opłaty za gospodarowanie odpadami,

–  opłaty za wodę i ścieki,

polegający na przyporządkowaniu każdemu płatnikowi indywidualnego rachunku bankowego, na który będzie dokonywał wpłaty przedmiotowego podatku i opłaty.

Bank obsługujący Urząd Gminy Wądroże Wielkie – Bank Spółdzielczym w Jaworze Oddział w Mściwojowie.