Wójt Gminy Wądroże Wielkie informuje, że w dniu 13 maja 2021 r. (czwartek) zgodnie z Zarządzeniem Nr 34/2021 Starosty Jaworskiego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 29 kwietnia 2021 w sprawie przeprowadzenia treningu sprawdzającego działanie systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach.

Uruchomienie syren przeprowadzone zostanie w ramach powiatowego treningu systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania, w celu sprawdzenia ich sprawności i zdolności do działania, na potrzeby ochrony ludności w różnych sytuacjach zagrożeń.

Sposób przekazania sygnału: godz. 14:00 „OGŁOSZENIE ALARMU” – modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut.