Rozpoczynamy kolejne inwestycje drogowe, tym razem będzie to droga gminna (dz. nr 87/1) obręb Rąbienice i (dz. nr 224/1) obręb Postolice o długości 1,5 km.
Dzięki dofinansowaniu pozyskanemu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz dotacji celowej na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych, możemy ogłosić postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy tego zadania.
Cieszę się, że pozyskane środki wpłyną znacząco na poprawę tej konkretnej trasy, co nie tylko ułatwi codzienne podróże mieszkańcom, ale także przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na drodze.
To kolejny krok w budowie lepszego jutra dla wszystkich mieszkańców Gminy Wądroże Wielkie! – Elżbieta Jedlecka Wójt Gminy Wądroże Wielkie