Dziękuję Panu Pawłowi Gancarz – Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego za dzisiejsze spotkanie i rozmowę w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.
Omówiliśmy kluczowe kwestie dotyczące możliwości współpracy i dzialań na rzecz naszych mieszkańców. Jestem pełna nadziei i optymizmu, że nasze wspólne działania przyczynią się do dalszego, dynamicznego rozwoju Gminy Wądroże Wielkie.
Dziękuję Panu Marszałkowi za dyskusję i zaangażowanie w sprawy naszej społeczności! – Elżbieta Jedlecka Wójt Gminy Wądroże Wielkie