Dzisiejsze spotkanie Elżbiety Jedleckiej Wójta Gminy Wądroże Wielkie z Panem Pawłem Mazurem, Zastępcą Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddziału Terenowego we Wrocławiu, było następstwem naszego wniosku o przekazanie nieruchomości należących do KOWR dla Gminy Wądroże Wielkie.
Nasze wnioski dotyczyły terenów oznaczonych:
  • nr dz. 76/6 oraz 78/4 w Pawłowicach Wielkich.
  • nr dz. 61/2 oraz 269 w Postolicach.
Przekazane w ten sposób nieruchomości posłużyłyby do realizacji zadań własnych gminy, czyli ochrony przyrody i turystyki (Pawłowice Wielkie) oraz wykonania drogi dojazdowej do gruntów rolnych (Postolice).
Dziękuję za wizytę. Liczę, że w niedalekiej przyszłości uda nam się dojść do porozumienia w tej sprawie. – Elżbieta Jedlecka Wójt Gminy Wądroże Wielkie