Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Usługa „door-to-door” w ramach projektu „(nie)MOBILNI mieszkańcy Gminy Wądroże Wielkie.”

USŁUGA BEZPŁATNEGO TRANSPORTU DLA MIESZKAŃCÓW GMINY WĄDROŻE WIELKIE

Skorzystaj z bezpłatnej usługi indywidualnego dowozu osób „DOOR-TO-DOOR” („od drzwi do drzwi”). Jeżeli jesteś:

– mieszkańcem Gminy Wądroże Wielkie, który ma trudności w samodzielnym przemieszczaniu się, ze względu na ograniczoną sprawność jeśli poruszasz się o kulach lub na wózku, jesteś osobom niewidomą, słabowidzącą lub masz inne schorzenie ograniczające twoją mobilność.

– masz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub równoważne),

– nie masz orzeczenia o niepełnosprawności ale masz problemy opisane wyżej

– ukończyłeś – 18 lat.

Zgłoś się do:

Urzędu Gminy w Wądrożu Wielkim
Wądroże Wielkie 64, 59-430 Wądroże Wielkie
tel. 726 12 11 01

Możliwy jest przewóz osób:

  • w celu załatwienia spraw w różnych instytucjach,
  • do przychodni lekarskiej, na zabiegi zdrowotne i rehabilitacyjne, do apteki,
  • na spotkania i uroczystości kulturalne np. festyny, koncerty.

Osobom niesamodzielnym w trakcie wyjazdu może towarzyszyć asystent, który pomoże wyjść z domu, wsiąść do pojazdu, wejść do budynku, pokonać schody, drzwi, itp.

Usługa bezpłatnego transportu mieszkańców gminy Wądroże Wielkie świadczona będzie od poniedziałku do piątku na terytorium województwa dolnośląskiego po wcześniejszym zgłoszeniu.

Szczegółowych informacji udziela
Urząd Gminy Wądroże Wielkie
Wądroże Wielkie 64, 59-430 Wądroże Wielkie
tel. 726 12 11 01