Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TRANSPORTOWYCH DOOR – TO – DOOR

Przejdź do strony:

 

Informacje o projekcie: Gmina Wądroże Wielkie realizuje projekt grantowy „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” w ramach projektu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansowanego z Funduszy Europejskich.

Cel projektu: Ułatwienie integracji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez zapewnienie przez Gminę Wądroże Wielkie usług indywidualnego transportu door-to-door

Planowane efekty: aktywizacja społeczno-zawodowa, zniwelowanie barier związanych z mobilnością na terenie gminy, ułatwienie korzystania z infrastruktury społecznej i zwiększenie aktywności zawodowej uczestników.

Całkowita wartość projektu: 302 188,00 zł

Dofinansowanie ze środków UE: 254 684,05 zł (84,28 %) 

 

Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.


 

Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

 

Usługa „door-to-door” w ramach projektu „(nie)MOBILNI mieszkańcy Gminy Wądroże Wielkie.” 

 

USŁUGA BEZPŁATNEGO TRANSPORTU DLA MIESZKAŃCÓW GMINY WĄDROŻE WIELKIE

Jeżeli:

  • jesteś mieszkańcem gminy Wądroże Wielkie,
  • masz minimum 18 lat,
  • jesteś osobą wykluczoną transportowo,
  • nie posiadasz własnego środku transportu;
  • potrzebujesz pomocy w zakresie transportu ze względu na trudności w samodzielnym przemieszczaniu się (z powodu ograniczonej sprawności czy wieku).

Skorzystaj z bezpłatnej usługi indywidualnego dowozu osób „DOOR-TO-DOOR” („od drzwi do drzwi”).

Zgłoś się do:

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wądrożu Wielkim
Wądroże Wielkie 174, 59-430 Wądroże Wielkie
tel. 726 12 11 01

Możliwy jest przewóz osób:

  • w celu załatwienia spraw w różnych instytucjach,
  • do przychodni lekarskiej, na zabiegi zdrowotne i rehabilitacyjne, do apteki,
  • na spotkania i uroczystości kulturalne np. festyny, koncerty.

Osobom niesamodzielnym w trakcie wyjazdu może towarzyszyć asystent, który pomoże wyjść z domu, wsiąść do pojazdu, wejść do budynku, pokonać schody, drzwi, itp.

Usługa bezpłatnego transportu mieszkańców gminy Wądroże Wielkie świadczona będzie od poniedziałku do piątku na terytorium województwa dolnośląskiego po wcześniejszym zgłoszeniu.

 

Szczegółowych informacji udziela
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wądrożu Wielkim
Wądroże Wielkie 174, 59-430 Wądroże Wielkie
tel. 726 12 11 01

 

 


Nowy rok rozpoczynamy od bardzo dobrych wiadomości dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami

Wójt Gminy Wądroże Wielkie – Elżbieta Jedlecka podpisała umowę na realizację kolejnego projektu unijnego. Dzięki staraniom pracowników Urzędu, Gmina Wądroże Wielkie otrzymała 300 tys. zł dotacji.

Z przyznanych środków zakupimy nowoczesny, bezpieczny pojazd dostosowany do przewozu osób starszych i niepełnosprawnych z terenu naszej Gminy, którzy będą mieć możliwość transportu na telefon do urzędu, lekarza, instytucji kultury, czy też w celu aktywizacji zawodowej.

Realizacja zadania możliwa będzie dzięki pozyskanym środkom z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w ramach naboru „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”.
Projekt zabezpiecza 100 % środków na realizację zadania z własnego budżetu gmina nie dołoży ani złotówki.