Mieszkańcy Sobolewa po raz kolejny zdecydowali, że Sołtysem w ramach kadencji 2024-2029 zostanie Katarzyna Kowalewska.
Członkami Rady Sołeckiej zostali:
  • Adam Kowalewski,
  • Magdalena Łuć,
  • Magdalena Ziętara,
  • Beata Dobrzycka,
  • Krzysztof Szwedo.
Życzę Państwu owocnej współpracy, harmonii w podejmowaniu decyzji oraz otwartej i konstruktywnej atmosfery podczas obrad. Niech Wasza praca będzie oparta na wzajemnym szacunku, solidarności i trosce o dobro każdego mieszkańca. – Elżbieta Jedlecka Wójt Gminy Wądroże Wielkie