5 POWODÓW, DLA KTÓRYCH WARTO ZAINWESTOWAĆ W NASZEJ GMINIE

  • Dobra lokalizacja Gminy w układzie drogowym (2 węzły autostrady A4: Wądroże i Budziszów, odległość od drogi S3 – 15 km
  • Dobry dostęp do infrastruktury ze wszystkim mediami
  • Większość terenu gminy objęty jest miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego
  • Bogata oferta rekreacyjno-kulturowa
  • Zasobność w złoża surowców mineralnych (łupek szarogłazowy, piaski,)