Ogłoszenie w sprawie zwołania zebrania wiejskiego sołectwa Biernatki