Ogłoszenie w sprawie zwołania zebrania wiejskiego sołectwa Kępy