W związku z organizacją przez Wójta Gminy Wądroże Wielkie bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców, o którym mowa w art. 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. 2023 r. poz. 2408 t.j.) – w dniu wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 07 kwietnia 2024 r., przedstawiamy poniżej rozkład jazdy: