Dlaczego warto inwestować w naszej Gminie?

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją Wójt Gminy Elżbiety Jedleckiej na temat inwestycji zrealizowanych w roku 2019 w Gminie Wądroże Wielkie.

– To był kolejny rok wytężonej pracy w realizacji budżetu oraz zadań inwestycyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem poprawy stanu infrastruktury drogowej, uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej, modernizacji świetlic wiejskich, zakupu autobusu szkolnego oraz realizacji zadań w ramach środków z funduszu sołeckiego. Dziękuję radnym, sołtysom pracownikom Urzędu Gminy oraz gminnych jednostek za owocną współpracę, bez której nie udałoby się zrealizować tak wielu zadań – powiedziała Elżbieta Jedlecka Wójt Gminy Wądroże Wielkie podczas sesji Rady Gminy w dniu 30.12.2019 r.