Informacje ogólne

Prezentacja filmowa Gminy Wądroże Wielkie wykonana w ramach realizowanego projektu: Wspólne dziedzictwo kulturowe kluczem rozwoju turystyki na Ziemi Jaworskiej

 

 

Gmina Wądroże Wielkie leży w powiecie jaworskim w województwie dolnośląskim na pograniczu dwóch makroregionów Polski Południowo-Zachodniej: Niziny śląsko-łużyckiej oraz Makroregionu Przedgórza Sudeckiego. Część południowa obszaru gminy należy do mezoregionu Wzgórz Sudeckich, natomiast część północna zaliczona została do mezoregionu Wysoczyzny średzkiej.

 

 

Siedziba gminy Wądroże Wielkie znajduje się w jej zachodniej części. Przez północno-wschodnią część gminy, nieco poniżej jej centrum, przebiega autostrada A-4 należąca do III Korytarza Paneuropejskiego (połączenie w Polsce w ramach sieci TINA).

Na linii Berlin-Olszyna-Legnica-Wrocław-Katowice-Kraków-Medyka-Lwów to najkrótsze połączenie drogowe. Atutem wynikającym z położenia jest więc łatwa dostępność dla krajów sąsiadujących z Polską od zachodu i południa (Niemiec i Czech), co w aspekcie turystycznym ma istotne znaczenie.
Administracyjnie gmina graniczy z następującymi gminami : Legnickie Pole, Mściwojów, Ruja, Udanin, Malczyce i Środa Śląska.

Informacje statystyczne:

  • Powierzchnia gminy – 8 915 ha
  • Liczba ludności –  3935 ( stan na dzień 31.12.2020 r.)

tutaj dodać także Położenie Geograficzne i Historię, oraz mapę google

Położenie geograficzne gminy

Odległości od ważnych centrów:

  • Legnica – 21,4 km
  • Jawor – 14,4 km
  • Wrocław – 59,2 km

 

 

 

 

Historia

Teren Gminy Wądroże Wielkie posiada bardzo bogatą historię. Ośrodek kultury łużyckiej – jako jeden z najstarszych na Dolnym Śląsku odkryto w Mierczycach. Na terenie obecnej wsi znajdowała się w okresie halsztackim Osada Obronna. W średniowieczu na jej miejsce powstało grodziszcze. Relikty tych osad są dzisiaj niedostępne.

Przejdź na stronę:  „Wizja lokalna – Grodzisko w Mierczycach”

Rejon Wądroża Wielkiego znany jest jako miejsce intensywnej eksploatacji złota w średniowieczu, zwłaszcza w XIV w. Źródła historyczne podają, że w 1343r. pracowało tu 15 tys. górników, a roczne wydobycie dochodziło do 150 kg. Eksploatacje przerwano po około 30 latach (w 1370r.) w wyniku zalewania szybów przez wody gruntowe.

Wśród zachowanych do dziś zabytków dominują głównie obiekty kultury sakralnej. Do najstarszych należy Kościół pw. Matki Bożej Różańcowej (pierwotnie pw. Św. Piotra i Pawła – datowany już w 1283 r.) w Wądrożu Wielkim. Romański portal w południowej ścianie nawy stał się wzorem dla herbu Gminy Wądroże Wielkie. Srebrne wnętrze portalu w polu tarczy herbu dla godła. Wizerunek orła świadczy o tym, że tereny Gminy Wądroże Wielkie należały do Księstwa średzko – jaworskiego. Barwa pola pod godło (srebro), barwa orła (czerwono – czarne z dzieleniem w „słup” pionowo) dotyczy czasów Bolka II świdnicko – jaworskiego, zwanego „Małym”. Złoty kłos na czerwonym kobiercu na stopniach portalu to podkreślenie rolniczej tradycji i dzisiejszej specjalności gminy. Jako trzymacza do herbu wykorzystano jednorożca (z herbu Nimptsch) znajdującego się na pięknie wykonanej płycie epitafijnej w kościele w Kosiskach.

Pliki do pobrania: