Informacje ogólne

Gmina Wądroże Wielkie leży w powiecie jaworskim w województwie dolnośląskim na pograniczu dwóch makroregionów Polski Południowo-Zachodniej: Niziny śląsko-łużyckiej oraz Makroregionu Przedgórza Sudeckiego. Część południowa obszaru gminy należy do mezoregionu Wzgórz Sudeckich, natomiast część północna zaliczona została do mezoregionu Wysoczyzny średzkiej.

 

 

Siedziba gminy Wądroże Wielkie znajduje się w jej zachodniej części. Przez północno-wschodnią część gminy, nieco poniżej jej centrum, przebiega autostrada A-4 należąca do III Korytarza Paneuropejskiego (połączenie w Polsce w ramach sieci TINA).

Na linii Berlin-Olszyna-Legnica-Wrocław-Katowice-Kraków-Medyka-Lwów to najkrótsze połączenie drogowe. Atutem wynikającym z położenia jest więc łatwa dostępność dla krajów sąsiadujących z Polską od zachodu i południa (Niemiec i Czech), co w aspekcie turystycznym ma istotne znaczenie.
Administracyjnie gmina graniczy z następującymi gminami : Legnickie Pole, Mściwojów, Ruja, Udanin, Malczyce i Środa Śląska.

Informacje statystyczne:

  • Powierzchnia gminy – 8 915 ha
  • Liczba ludności –  3844 (stan na dzień 31.12.2022 r.)

tutaj dodać także Położenie Geograficzne i Historię, oraz mapę google

Położenie geograficzne gminy

Odległości od ważnych centrów:

  • Legnica – 21,4 km
  • Jawor – 14,4 km
  • Wrocław – 59,2 km

 

 

 

Raport o stanie gminy

Raport o stanie gminy – 2021 r.

Raport o stanie gminy – 2020 r.

Raport o stanie gminy – 2019 r.