W ramach projektu #jesiennespotkaniazwójtem dziś, Wójt Gminy Wądroże Wielkie Elżbieta Jedlecka wraz z pracownikami urzędu, zawitała do Kosisk, gdzie sołtys Robert Fudali wraz z mieszkańcami, przyszli by posłuchać ale także dopytać o bieżące sprawy związane z funkcjonowaniem gminy.
Podczas spotkania mieszkańcy przedstawili kilka propozycji na realizację inwestycji na terenie miejscowości, które jak się okazuje są zbieżne z planami gminy. W ramach konsultacji dotyczących modernizacji oświetlenia drogowego wpłynęły wnioski i uwagi do przełożonego projektu.
Wszystkim, którzy poświęcili swój czas na spotkanie serdecznie dziękujemy.