Idziemy za ciosem, po ubiegłorocznych inwestycjacjach związanych z wymianą lamp oświetleniowych w całej gminie, zgodnie z obietnicą montujemy kolejne lampy hybrydowe, które już cieszą mieszkańców osiedla w Budziszowie Wielkim.
Te nowoczesne lampy, zakupione ze środków budżetu Gminy Wądroże Wielkie, nie tylko zapewnią lepsze oświetlenie ulic, ale również przyczynią się do ograniczenia zużycia energii i dbałości o środowisko.
Planujemy montaż kolejnych lamp, w miejscach, które wskazali mieszkańcy podczas przeprowadzonych konsultacji.