Dziś w Bielanach odbył się Walny Zjazd Gminnej Spółki Wodnej Gminy Wądroże Wielkie, podczas którego Zarząd podsumował ubiegły rok pod kątem swojej działalności, wydatków, dochodów oraz wykonanych prac.
Spółki Wodne istnieją w celu zaspokajania niektórych potrzeb w zakresie gospodarowania wodami. Zajmują się min. prowadzeniem racjonalnej gospodarki wodnej na terenach zmeliorowanych oraz utrzymaniem i eksploatacją urządzeń melioracji wodnych tj. czyszczeniem i utrzymaniem rowów, drenaży i rzek.
W ubiegłym roku, za ponad 90 tysięcy złotych spółka odtworzyła ponad 5 km rowów melioracyjnych na terenie Gminy Wądroże Wielkie.
Realizacja tych inwestycji możliwa była dzięki uzyskanemu wsparciu finansowemu z budżetu województwa dolnośląskiego, budżetu gminy oraz dzięki składkom członkowskim.
Głosami obecnych na spotkaniu, Zarząd Spółki otrzymał jednogłośnie absolutorium.
Gratuluję serdecznie i dziękuję Zarządowi oraz całej Spółce za Waszą pracę i podejmowane działania. Życzę powodzenia w realizacji tegorocznego planu. – Elżbieta Jedlecka Wójt Gminy Wądroże Wielkie