Opieka wytchnieniowa jest dostępna dla osób, które są odpowiedzialne za opiekę nad innymi i potrzebują przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki.
Program adresowany jest do członków lub opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.
Całkowita wartość pozyskanych środków na realizację opieki wytchnieniowej wynosi 49 266 zł!
Więcej informacji udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wądrożu Wielkim