Przed rozpoczęciem realizacji projektu pn „Rozwiń skrzydła – wsparcie uczniów w Gminie Wądroże Wielkie” Wójt Gminy Elżbieta Jedlecka spotkała się z Dyrektorami Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Wądrożu Wielkim i Szkoły Podstawowej w Budziszowie Wielkim
Realizacja zadnia możliwa jest dzięki pozyskanemu przez Gminę Wądroże Wielkie dofinansowaniu 100% kosztów zadania, w wysokości blisko 450 tys zł.
Wsparciem objętych zostanie 160 uczniów ze szkoły podstawowej w Wądrożu Wielkim oraz Budziszowie Wielkim.
Uczniowie skorzystają z zajęć dodatkowych, rozwijających umiejętności i kompetencje. Odbędą się:
▶️Zajęcia dodatkowe i wyrównawcze
▶️wyjazdy edukacyjne
▶️ zajęcia rozwijające zainteresowanie naukami ścisłymi.
▶️ Półkolonie
Projekt realizowany będzie w okresie 01.08.2022 do: 31.07.2023. w obu szkołach z terenu naszej gminy.